ALGEMENE VOORWAARDEN - NVK Keramiek Triënnale 2021

De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) organiseert in 2021 voor de vijfde keer de NVK Keramiek Triënnale. Aan de triënnale van 2021 is geen thema verbonden, maar gevraagd wordt recent werk in ter sturen. Naast een tentoonstelling van de geselecteerde werken in de periode maart t/m juni 2021 in CODA Museum Apeldoorn, vinden diverse activiteiten plaats.

Algemene voorwaarden voor deelname  

 1. Keramisten en kunstenaars die werken met klei in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kunnen deelnemen.
 2. Het werk dat ingeleverd wordt, kan uit één of meerdere onderdelen bestaan en moet recent gemaakt zijn (2019, 2020). Er zijn geen beperkingen aan de maat in breedte en lengte, de hoogte kan maximaal drie meter zijn.
 3. Er zijn drie prijzen verbonden aan de triënnale, ieder ter waarde van € 1000,-. Dit zijn stipendia voor de ontwikkeling van het vak. Van de winnaars wordt verwacht dat zij binnen één jaar (na ontvangst van de prijs) een verslag schrijven over de besteding van deze prijzen. Een van de stipendia is bestemd voor een keramist/kunstenaar die 35 jaar of jonger is.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 35,-, voor leden van de NVK € 25,- Dit inschrijfgeld wordt NIET terugbetaald, ook als je NIET geselecteerd bent.

Voorwaarden voor selectie

 1. Benodigde zaken.
 2. Een ingevuld inschrijvingsformulier. Dit is te downloaden van de website www.keramiek.nu
 3. Een toelichting op het werk met een maximum van 125 woorden.
 4. Maximaal twee digitaal aangeleverde foto’s van het werkstuk van verschillende zijden gezien. JPG of TIFF met een minimum van 300 dpi per foto en een minimum formaat van 10 x 15 cm.
 5. Werk en foto’s moeten vrij zijn van beeldrecht.
 6. Deadline voor inzending: 30 september 2020
 7. Inzending materiaal (digitaal fotomateriaal en formulieren) per mail.

Mailadres zie inschrijfformulier.

Selectie

 1. De selectie van de werken vindt plaats in oktober 2020 door een jury van deskundigen.
 2. De jurering gebeurt op nummer, dus anoniem. Een onafhankelijke voorzitter die niet stemgerechtigd is, waarborgt de juiste gang van zaken tijdens de selectie.
 3. Inzenders krijgen per email bericht of ze wel of niet zijn geselecteerd. Correspondentie achteraf over de selectie is niet mogelijk. In dezelfde brief staan voor de geselecteerden de details over het aanleveren van de werkstukken voor de tentoonstelling in CODA Museum.

Inleveren van werken

 1. Keramisten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de verzekering van het werk tijdens het transport.
 2. Keramisten zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van het aanleveren van hun werk in CODA Museum Apeldoorn.
 3. De lijst met definitieve deelnemers zal (te zijner tijd) te vinden zijn op de website keramiek.nu en op de website van de NVK: www.nvk-keramiek.nl

Tijdens de tentoonstelling

 1. Tijdens de tentoonstellingsperiode is het werk verzekerd door CODA Museum
 2. Ten behoeve van verzekering, verkoop, promotie en titelbordjes ontvangen geselecteerde kunstenaars van CODA Museum het verzoek om gegevens bij het werk, (indien nodig) een informatieve tekst en (indien nodig) een extra foto aan te leveren. Daartoe ontvangen zij rond 1 november een excel-bestand dat binnen een week compleet ingevuld ingeleverd dient te worden.
 3. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die wordt verzorgd en uitgegeven door de NVK. Hiervoor worden de gegevens van het inschrijfformulier gebruikt.

Terughalen van werken

Na de tentoonstelling zal gedurende twee dagen gelegenheid zijn het werk op te halen. De deelnemende keramisten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het terughalen van hun werken. Indien werk niet opgehaald wordt zullen de kosten voor eventueel transport of opslag voor rekening van de deelnemer zijn.

NB

 1. Digitaal aangeleverd fotomateriaal wordt niet teruggestuurd.
 2. Terughalen van (een deel van) werken tijdens de tentoonstelling is niet toegestaan.
 3. NVK bestuursleden kunnen deelnemen aan de tentoonstelling, maar zijn uitgesloten van prijzen.