NVK KERAMIEK TRIËNNALE 2021 
CODA Museum Apeldoorn t/m 30.05.2021

PJ BRUYNIKS, BOB LEJEUNE en MELS DEES winnaars van de stipendia bij de Keramiek Triënnale 2021 in CODA Museum,
een tentoonstelling geïnitieerd door de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK). De Keramiek Triënnale toont het werk van 48 europese kunstenaars.

De jury – bestaand uit Nick Renshaw (beeldend kunstenaar), Manita Kieft (keramist), Gerda Brust (hoofdredacteur van het tijdschrift Vormen uit Vuur) en CODA directeur Carin Reinders – heeft PJ Bruyniks, Bob Lejeune en Mels Dees geselecteerd als winnaars van de werkstipendia die de Stichting het geluid van kunst ter beschikking heeft gesteld bij de Keramiek Triënnale 2021 in het CODA Museum. De winnaars werden bekendgemaakt door Joop Bruines, voorzitter van de NVK.

CODA directeur Carin Reinders: “We zijn vandaag tijdens het juryberaad tot drie gelijkwaardige winnaars gekomen waarbij de jury het werk van Bob Lejeune waardeert vanwege de geheel eigen beeldtaal, Mels Dees beloond wordt vanwege de eigenzinnigheid en het grensverleggende van zijn werk en PJ Bruyniks het stipendium wint met zijn speelse, beeldende werk.”

Op www.coda-apeldoorn.nl/keramiek brengen CODA en de NVK in aankomende periode de tentoonstelling dichterbij met onder meer een digitale rondleiding door CODA conservator Els Drummen, een 360° tour en kunstenaarsvideo’s. In aankomende week wordt de video van het juryberaad en de speeches van CODA directeur Carin Reinders en NVK voorzitter Joop Bruines geplaatst. De overige online toevoegingen op de tentoonstelling komen gefaseerd beschikbaar en zijn te zien op de websites van CODA en de NVK, op social media, YouTube en via nieuwsbrieven. Op de hoogte blijven van nieuwe video’s en verhalen? Volg ons dan op social media (@codaapeldoorn) en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.coda-apeldoorn.nl

Over de Keramiek Triënnale
De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) houdt in 2021 voor de vijfde keer een grote keramiekmanifestatie. De oorspronkelijke biënnale, die in 2010 begon, is omgezet in een triënnale die plaats heeft in CODA Museum. De NVK besloot in 2010 tot het programmeren van een terugkerend evenement waar een tentoonstelling en educatieve activiteiten deel van uit maken. De NVK wil zo niet alleen keramiek promoten en laten zien wat de mogelijkheden van klei zijn, maar ook de keramist en beeldend kunstenaar een platform bieden voor het tonen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Na de triënnales van 2015 en 2018 heeft ook de derde editie plaats in CODA Museum. De Keramiek Triënnale 2021 toont het werk van 48 kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Engeland, Roemenië en Slovenië. Het werk van de geselecteerde kunstenaars staat garant voor een gevarieerde tentoonstelling waarmee CODA en de NVK een stand van zaken geven op het gebied van de hedendaagse keramiek in Europa.

Deelnemende kunstenaars/participating artists: Ana Maria Asan (RO), Tanneke Barendregt (NL), Mignon van Bendegem (NL), Mariëlle van den Bergh (NL), Rob Bijleveld (NL), Wilma Bosland (NL), Petra Bouman (NL), Pieter Joost Bruyniks (NL), Mike Byrne (IE), Liesbeth Daale (NL), Mels Dees (NL), Heidi Degenhardt (DE), Alida Everts (NL), Margreet Hajee (NL), Peter Hiemstra (NL), Adele Howitt (UK), Conny Jongmans (NL), Cecil Kemperink (NL), Marga Knaven (NL), Peter Krynen (NL), Tiny Laarakker (NL), Reinier Lagendijk (NL), Nusa Lapajne (SI), Thérèse Lebrun (BE), Guy van Leemput (BE), Bob Lejeune (NL), Doris Leuschner (DE), Joris Link (NL), Susan Melo (CL), Dineke Oosting (NL), Karin van Paassen (NL), Ellen Pattenier (NL), David Roosenberg (NL), Claudia Rösener (DE), Jitse Sikkema (NL), Olav Slingerland (NL), Esther Stasse (NL), Gertjan van der Stelt (NL), Mehmet Gökhan Taskin (TR), Edith Tergau (NL), Margot Thyssen (BE), Frank Vanhooren (BE), Mirjam Veldhuis (NL), Mariëtte van der Ven (NL), Dorothee Wenz (DE), Jutta Widmer (DE), Christian Wisse (NL) en Ellen van der Woude (NL).

NVK CERAMICS TRIENNIAL 2021 
CODA Museum Apeldoorn until 30.05.2021

PJ Bruyniks, Bob Lejeune and Mels Dees announced as winners of the work stipends of the Keramiek Triënnale 2021 at CODA Museum

Keramiek Triënnale (Ceramics Triennial) 2021 | CODA Museum Apeldoorn, the Netherlands | 14 March to 30 May 2021 | www.coda-apeldoorn.nl/keramiek 

The jury – consisting of Nick Renshaw (visual artist), Manita Kieft (ceramist), Gerda Brust (editor-in-chief of Dutch magazine Vormen uit Vuur) and CODA director Carin Reinders – selected PJ Bruyniks, Bob Lejeune and Mels Dees as the winners of the work stipends accompanying the Keramiek Triënnale (Ceramics Triennial) 2021 at CODA Museum. The prizes are made available by the Foundation het geluid van kunst (the sound of art). The winners were announced by Joop Bruines, chairman of the NVK.

CODA director Carin Reinders: “The jury today agreed upon three equal winners, whereby the jury appreciates the work of Bob Lejeune because of the unique visual language, rewards Mels Dees for his cutting-edge and idiosyncratic work and grants PJ Bruyniks the stipend because of his playful visual art.”

In the coming period, CODA and the NVK will bring the exhibition closer on www.coda-apeldoorn.nl/keramiektriennale with a online guided tour by CODA curator Els Drummen, a 360 ° guided tour and artist videos. The video of the jury meeting and the speeches by CODA director Carin Reinders and NVK chairman Joop Bruines will be published next week. The other online additions will be made available in the coming weeks and can then be watched on the websites of CODA and the NVK, on ​​social media and via newsletters. Want to stay informed about new videos and stories? Please follow us on social media (@codaapeldoorn) and sign up for the newsletter on www.coda-apeldoorn.nl!

About the Keramiek Triënnale
The Keramiek Triënnale 2021 is the fifth large ceramics event organised by the Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK). The original biennial was changed into a triennial exhibition that is staged at CODA Museum. In 2010, the NVK decided to programme a recurring event that would include an exhibition and educational activities. By doing so, the NVK not only wanted to promote ceramics and demonstrate clay’s potential; it also wished to offer ceramists and visual artists a platform where they could show the developments within their craft. After the 2015 and 2018 triennials, a third edition was staged at CODA Museum. De Keramiek Triënnale 2021 shows the work of 48 artists from the Netherlands, Belgium, Germany, Luxemburg, Ireland, England, Romania and Slovenia. The work of the selected artists guarantees a varied exhibition, with which CODA and NVK give an overview of contemporary ceramic art in Europe.

Contact NVK Triënnale 2021

nvk@keramiek.nu